De 4 mitose-fasen: profase, metafase, anafase, telofase

kenmerk-mitose-diagram

Om een ​​blessure te genezen, moet je lichaam beschadigde cellen vervangen door gezonde nieuwe... en mitose speelt een cruciale rol in dit proces! Mitose is een proces van celdeling dat je helpt om in leven en gezond te blijven. Met andere woorden, in de wereld van de celbiologie is mitose nogal belangrijk!

Maar zoals met alles wat met wetenschap te maken heeft, kan mitose nogal verwarrend zijn als je het voor het eerst probeert te begrijpen. Het belangrijkste idee is dat het proces van mitose omvat vier fasen , of stappen, die u moet begrijpen als u wilt begrijpen hoe mitose werkt.In dit artikel gaan we de volgende dingen doen om de vier stappen van mitose voor je op te splitsen en je te helpen kennis te maken met de mitose-fasen:

  • Definieer kort mitose en eukaryote cellen
  • Splits de vier fasen van mitose op, in volgorde:
  • Geef mitosediagrammen voor de stadia van mitose
  • Geef je vijf bronnen om meer te leren over de fasen van mitose

Nu, laten we erin duiken!


Feature afbeelding: Jpablo cad en Juliana Osorio/ Wikimedia Commons


lichaam-mitose-diagram

(Marek Kultys / Wikimedia Commons)

Wat is mitose?

Mitose is een proces dat plaatsvindt tijdens de celcyclus . De rol van mitose in de celcyclus is om het genetische materiaal in een bestaande cel - bekend als de oudercel - te repliceren en dat genetische materiaal te distribueren naar twee nieuwe cellen, ook wel dochtercellen genoemd. Om zijn genetisch materiaal door te geven aan de twee nieuwe dochtercellen, moet een oudercel celdeling of mitose ondergaan. Mitose resulteert in twee nieuwe kernen - die DNA bevatten - die uiteindelijk twee identieke cellen worden tijdens cytokinese .

Mitose komt voor in eukaryote (dierlijke) cellen . Eukaryotische cellen hebben een kern die het genetische materiaal van de cel bevat. Een cruciaal onderdeel van mitose is het afbreken van de kernmembraan dat het DNA van de cel omringt, zodat het DNA kan worden gerepliceerd en gescheiden in nieuwe cellen. Andere soorten cellen, zoals prokaryoten , hebben geen kernmembraan rond hun cellulaire DNA, daarom komt mitose alleen voor in eukaryote cellen.

Het belangrijkste doel van mitose is om celregeneratie, celvervanging en groei in levende organismen te bewerkstelligen . Mitose is belangrijk omdat het ervoor zorgt dat alle nieuwe cellen die in een bepaald organisme worden gegenereerd hetzelfde aantal chromosomen en genetische informatie hebben. Om dit doel te bereiken, mitose vindt plaats in vier afzonderlijke, consistent opeenvolgende fasen: 1) profase, 2) metafase, 3) anafase en 4) telofase .

We hebben hier een overzicht van mitose, wat meer een inleiding is tot wat mitose is en hoe het werkt. Als je nog een beetje wankel bent op mitose, dan is dat zeker waar je moet beginnen.

Waar we in dit artikel meer in detail op zullen focussen, zijn de 4 stadia van mitose: profase, metafase, anafase, telofase en wat er tijdens die fasen gebeurt! Dus laten we er maar eens naar toe gaan.

lichaamsnummer-vier-post-it-note

De 4 fasen van mitose: profase, metafase, anafase, telofase

Dus wat zijn de stadia van mitose? De vier stadia van mitose staan ​​bekend als profase, metafase, anafase, telofase. Daarnaast noemen we nog drie andere tussenstadia (interfase, prometafase en cytokinese) die een rol spelen bij mitose.

Tijdens de vier fasen van mitose vindt nucleaire deling plaats om één cel in tweeën te splitsen. Klinkt eenvoudig genoeg, toch? Maar er gebeuren verschillende dingen in elke stap van de mitose, en elke stap is cruciaal om de celdeling goed te laten verlopen. Dat betekent dat succesvolle celdeling afhangt van de precisie en regulering van elk fase van mitose. Daarom is het belangrijk om de rol van elke fase in mitose in het algemeen te kunnen begrijpen en verwoorden.

Ook: je hebt misschien de delen van mitose verschillende dingen gezien of gehoord: mitose-fasen, de stadia van mitose, de stappen van mitose, of misschien zelfs iets anders. Al die verschillende uitdrukkingen verwijzen naar exact hetzelfde proces. Zolang je je herinnert dat de fasen/stadia/stappen van mitose altijd gebeuren in dezelfde volgorde, het maakt niet echt uit welke van die zinnen je gebruikt!

Vervolgens gaan we de vier fasen van mitose uitsplitsen, zodat u kunt begrijpen hoe mitose in elke fase plaatsvindt.

body-interphase-diagram

(Ph. Immel / Wikimedia Commons)

Interfase: wat gebeurt er vóór mitose?

We kunnen interfase zien als een overgangsfase. Interfase is wanneer de oudercel zich voorbereidt op mitose . Deze fase wordt niet als onderdeel van mitose beschouwd, maar als u begrijpt wat er tijdens de interfase gebeurt, kunnen de stappen van mitose iets logischer worden.

Je kunt interphase zien als een openingsact. Ze zijn niet de band waarvoor je kwam, maar ze warmen het publiek op voor het hoofdevenement.

I nterfase vindt plaats voorafgaand aan het begin van de mitose en omvat het zogenaamde stadium G1, of eerste gat, stadium S of synthese, en stadium G2 of tweede gat . De fasen G1, S en G2 moeten altijd in deze volgorde voorkomen. De celcyclus begint met stadium G1, dat deel uitmaakt van de interfase.

Dus hoe bereidt de oudercel zichzelf voor op mitose tijdens interfase? Tijdens de interfase is de cel bezig met groeien . Het produceert eiwitten en cytoplasmatische organellen tijdens de G1-fase, verdubbelt zijn chromosomen tijdens de S-fase en blijft vervolgens groeien ter voorbereiding op mitose in de G2-fase.

In de celcyclus vindt interfase niet alleen eerder plaats mitose - het wordt ook afgewisseld met mitose . Het is belangrijk om te onthouden dat dit een terugkerende cyclus is . Wanneer de mitose eindigt, begint de interfase weer! In feite is mitose in het grote schema van de celcyclus een veel kortere fase dan interfase.

Lichaam-profase

(Kelvinsong/ Wikimedia Commons )

Fase 1: Profase

Profase is de eerste stap van mitose. Dit is wanneer de genetische vezels in de celkern, bekend als: chromatine , beginnen te condenseren en worden stevig samengeperst .

Tijdens de interfase worden de chromosomen van de oudercel gerepliceerd, maar ze zijn nog niet zichtbaar. Ze zweven gewoon rond in de vorm van losjes verzameld chromatine. Tijdens de profase condenseert dat losse chromatine en vormt het zich tot zichtbare, individuele chromosomen.

Omdat elk van de chromosomen van de oudercel tijdens de interfase werd gerepliceerd, zijn er tijdens de profase twee exemplaren van elk chromosoom in de cel. Zodra het chromatine is gecondenseerd tot individuele chromosomen, komen de genetisch identieke chromosomen samen om een ​​X-vorm te vormen, genaamd zuster chromatiden .

Deze zusterchromatiden dragen identiek DNA en zijn verbonden in het midden (in het midden van de X-vorm) op een punt dat de centromeer . De centromeren zullen dienen als ankers die zullen worden gebruikt om de zusterchromatiden uit elkaar te trekken tijdens een latere fase van de mitose. En dat is wat er tijdens de profase in de kern gebeurt!

Nadat de zusterchromatiden zijn gevormd, worden twee structuren genoemd centrosomes uit elkaar gaan buiten van de kern. Terwijl ze naar tegenovergestelde zijden van de cel bewegen, vormen de centrosomen iets dat de wordt genoemd mitotische spindel . De mitotische spoel zal uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor het scheiden van de identieke zusterchromatiden in twee nieuwe cellen en bestaat uit lange eiwitstrengen, genaamd microtubuli .

Late profase: prometafase

Prometafase wordt vaak late profase genoemd. (Hoewel het soms ook vroege metafase wordt genoemd of volledig een afzonderlijke fase wordt genoemd!) Hoe dan ook, tijdens de prometafase gebeuren er enkele echt belangrijke dingen die de celdeling voortstuwen en die helpen verklaren wat er in de metafase gebeurt.

Prometafase is de fase van mitose na profase en voorafgaande metafase. De korte versie van wat er gebeurt tijdens de prometafase is dat het kernmembraan kapot gaat .

Hier is de lange versie van wat er gebeurt tijdens de prometafase: eerst, het kernmembraan of kernenvelop (d.w.z. de lipide dubbellaag die de kern omhult en het genetische materiaal in de kern omhult) valt uiteen in een stel membraanblaasjes. Zodra de nucleaire envelop uit elkaar valt, breken de zusterchromatiden die in de kern vastzaten los.

Nu de beschermende laag van de kern is verdwenen, kinetochoor microtubuli beweeg in de buurt van de zusterchromatiden en hecht eraan bij het centromeer (die plek in het midden van de X). Nu zijn deze kinetochoor-microtubuli verankerd aan tegenovergestelde polen aan beide uiteinden van de cel, dus strekken ze zich uit naar de zusterchromatiden en verbinden ze met een van de randen van de cel.

Het lijkt een beetje op het vangen van een vis met een hengel - uiteindelijk worden de chromatiden gescheiden en naar tegenovergestelde uiteinden van de cel getrokken.

En dat is het einde van prometafase. Nadat de prometafase eindigt, begint de metafase - de tweede officiële fase van mitose -.

lichaamsmetafase
( Kelvinsong/ Wikimedia Commons )

Fase 2: Metafase

Metafase is de fase van mitose die volgt op profase en prometafase en voorafgaat aan anafase. Metafase begint zodra alle kinetochoor-microtubuli tijdens de prometafase aan de centromeren van de zusterchromatiden zijn gehecht.

Dus hier is hoe het gebeurt: de kracht die wordt gegenereerd tijdens de prometafase zorgt ervoor dat de microtubuli heen en weer gaan trekken aan de zusterchromatiden. Omdat de microtubuli aan tegenovergestelde uiteinden van de cel zijn verankerd, verschuift hun heen en weer trekken aan verschillende zijden van de zusterchromatiden de zusterchromatiden geleidelijk naar het midden van de cel.

Deze gelijke en tegengestelde spanning zorgt ervoor dat de zusterchromatiden uitgelijnd zijn langs een denkbeeldige - maar zeer belangrijke! - lijn die door het midden van de cel loopt. Deze denkbeeldige lijn die de cel door het midden verdeelt, wordt de genoemd metafaseplaat of equatoriaal vlak .

is een 1010 een goede sat-score

Om ervoor te zorgen dat de metafase doorgaat naar de anafase, moeten de zusterchromatiden eerlijk over die metafaseplaat worden verdeeld. Dat is waar het metafasecontrolepunt binnenkomt: het metafasecontrolepunt zorgt ervoor dat de kinetochoren goed zijn bevestigd aan de mitotische spindels en dat de zusterchromatiden gelijkmatig zijn verdeeld en uitgelijnd over de metafaseplaat. Als dat zo is, krijgt de cel groen licht om door te gaan naar de volgende fase van de mitose.

Het controlepunt is erg belangrijk omdat het de cel helpt ervoor te zorgen dat de mitose zal resulteren in twee nieuwe, identieke cellen met hetzelfde DNA! Pas als de cel het metafasecontrolepunt met succes passeert, kan de cel gaat naar de volgende fase van mitose: anafase.

Lichaam-anafase

(Kelvinsong/ Wikimedia Commons )

Fase 3: Anafase

De derde fase van mitose, na metafase en voorafgaande telofase, is anafase. Sinds de zusterchromatiden zich begonnen te hechten aan centrosomes aan tegenovergestelde uiteinden van de cel in de metafase, zijn ze voorbereid en klaar om te beginnen met het scheiden en vormen van genetisch identieke dochterchromosomen tijdens de anafase.

Tijdens de anafase worden de centromeren in het midden van de zusterchromatiden doorgesneden . (Het klinkt erger dan het is!) Weet je nog hoe de zusterchromatiden aan de mitotische spoel zijn bevestigd? De spil bestaat uit microtubuli, die tijdens deze fase van mitose beginnen te krimpen. Ze trekken geleidelijk de afgehakte zusterchromatiden naar tegenovergestelde polen van de cel.

Anafase zorgt ervoor dat elk chromosoom identieke kopieën van het DNA van de oudercel ontvangt. De zusterchromatiden splitsen zich in het midden uit elkaar bij hun centromeer en worden individuele, identieke chromosomen. Zodra de zusterchromatiden tijdens de anafase zijn gesplitst, worden ze zusterchromosomen genoemd. (Ze zijn eigenlijk meer identieke tweelingen!) Deze chromosomen zullen onafhankelijk functioneren in nieuwe, afzonderlijke cellen zodra de mitose is voltooid, maar ze delen nog steeds identieke genetische informatie.

Tot slot, tijdens de tweede helft van de anafase, begint de cel langer te worden als polaire microtubuli tegen elkaar aanduwen . Het gaat van een ronde cel naar... nou ja, meer als een ei, omdat de nieuwe chromosomensets verder van elkaar wegtrekken.

Aan het einde van de anafase bereiken chromosomen hun maximale condensatieniveau. Dit helpt de nieuw gescheiden chromosomen verblijf gescheiden en bereidt de kern voor om opnieuw te vormen. . . die optreedt in de laatste fase van de mitose: telofase.

lichaam-telofase (Kelvinsong/ Wikimedia Commons)

Fase 4: Telofase

Telofase is de laatste fase van de mitose. Telofase is wanneer de nieuw gescheiden dochterchromosomen hun eigen individuele kernmembranen en identieke sets chromosomen krijgen.

Tegen het einde van de anafase begonnen de microtubuli tegen elkaar te duwen, waardoor de cel langer werd. Die polaire microtubuli blijven de cel verlengen tijdens de telofase! In de tussentijd komen de gescheiden dochterchromosomen die naar tegenovergestelde uiteinden van de cel worden getrokken, uiteindelijk bij de mitotische spoel aan.

Zodra de dochterchromosomen volledig zijn gescheiden naar tegenovergestelde polen van de cel, vormen de membraanblaasjes van de oude, afgebroken nucleaire envelop van de oudercel tot een nieuwe nucleaire envelop. Deze nieuwe nucleaire envelop vormt zich rond de twee sets gescheiden dochterchromosomen, waardoor twee afzonderlijke kernen in dezelfde cel ontstaan.

Je zou de gebeurtenissen van telofase kunnen zien als een omkering van de gebeurtenissen die optreden tijdens de profase en prometafase. Weet je nog hoe profase en prometafase allemaal te maken hebben met de kern van de oudercel die begint af te breken en te scheiden? Telofase gaat over de hervorming van de nucleaire envelop rond nieuwe kernen om ze te scheiden van het cytoplasma van elke cel.

Nu de twee sets dochterchromosomen zijn ingepakt in een nieuwe nucleaire envelop, beginnen ze zich weer uit te spreiden . Wanneer dit gebeurt, is het einde van de telofase en is de mitose voltooid.

Lichaamscytokenisis

(LadyofHats/ Wikimedia Commons )

Cytokinese: wat gebeurt er na mitose?

Zoals interfase, cytokinese maakt geen deel uit van mitose, maar het is zeker een belangrijk onderdeel van de celcyclus dat essentieel is voor het voltooien van de celdeling. Soms overlapt het optreden van de gebeurtenissen van cytokinese met telofase en zelfs anafase, maar cytokinese wordt nog steeds als een afzonderlijk proces van mitose beschouwd.

Cytokinese is de feitelijke verdeling van het celmembraan in twee afzonderlijke cellen . Aan het einde van de mitose zijn er twee nieuwe kernen in de bestaande oudercel, die is uitgerekt tot een langwerpige vorm. Dus op dit moment hangen er eigenlijk twee complete kernen in één cel!

Dus hoe wordt één cel twee cellen? Cytokinese is verantwoordelijk voor het voltooien van het proces van celdeling door die nieuwe kernen te nemen, de oude cel in tweeën te scheiden en ervoor te zorgen dat elk van de nieuwe dochtercellen een van de nieuwe kernen bevat.

Hier is hoe de scheiding van de oude cel wordt bereikt tijdens cytokinese: herinner je je die denkbeeldige lijn die door het midden van de cel loopt en de centrosomen verdeelt, de metafaseplaat genoemd? Tijdens cytokinese ontwikkelt zich een samentrekkende ring gemaakt van eiwitfilamenten waar die metafaseplaat was.

Zodra de samentrekkende ring zich in het midden van de cel vormt, begint deze te krimpen, waardoor het buitenste plasmamembraan van de cel naar binnen wordt getrokken. Je kunt het zien als een riem die steeds strakker wordt rond het midden van de cel en deze in twee delen knijpt. Uiteindelijk krimpt de samentrekkende ring zo sterk dat het plasmamembraan afknijpt en de gescheiden kernen in staat zijn om hun eigen cellen te vormen.

Het einde van de cytokinese betekent het einde van de M-fase van de celcyclus, waarvan ook de mitose deel uitmaakt. Aan het einde van de cytokinese is het delingsgedeelte van de celcyclus officieel beëindigd.

body_fivefingers

5 (gratis!) Bronnen voor verdere studie van de stappen van mitose

Mitose is een complex proces en de mitose-fasen omvatten veel grote woorden en onbekende concepten waar u misschien meer over wilt weten. Als je geïnteresseerd bent om dieper in de 4 stadia van mitose te duiken, bekijk onze vijf voorgestelde bronnen voor verdere studie van de stappen van mitose, hieronder uitgelegd!

#1: Mitose Animaties Online

Alles lezen over mitose kan zeker nuttig zijn, maar wat als beelden u echt helpen begrijpen hoe dingen werken? Dat is waar webanimaties van mitose van pas kunnen komen. Door mitose in actie te zien door middel van webanimaties, kunt u een idee krijgen van wat al die verbale beschrijvingen werkelijk betekenen. Ze kunnen je ook helpen om je voor te stellen hoe de fasen van mitose eruit zouden kunnen zien onder een echte microscoop!

Er zijn waarschijnlijk veel webanimaties van mitose die je zou kunnen bekijken, maar we raden deze drie aan:

We vinden vooral de Animal Cell Mitosis-animatie van Cells Alive leuk omdat je de animatie kunt pauzeren terwijl deze door de fasen van mitose loopt om een ​​gedetailleerd beeld te krijgen van hoe mitose werkt. De versie van Cells Alive plaatst ook de animatie van de mitose-fasen naast beelden van mitose die plaatsvindt onder een microscoop, dus je weet waar je naar op zoek bent als je ooit de taak krijgt om celmitose in het laboratorium te observeren.

#2: Mitose: opsplitsen is moeilijk te doen door spoedcursus

Als je een beetje uitgeput bent van het lezen van dicht materiaal en iemand anders nodig hebt om de stadia van mitose in meer toegankelijke termen te verwoorden, ga dan naar YouTube en bekijk de 10 minuten durende video van Crash Course over mitose, genaamd Mitose: opsplitsen is moeilijk om te doen.

Het leuke van deze video is dat, hoewel het een beetje grondiger is dan sommige van de andere YouTube-video's die je daar over mitose zou kunnen vinden, het ook erg grappig is. Belangrijker, het verklaart mitose in termen van bekende, alledaagse biologische processen , zoals wanneer u een snee krijgt en uw lichaam nodig heeft om nieuwe cellen aan te maken om te genezen.

Als je hulp nodig hebt bij het nadenken over de real-world relevantie van de mitose-fasen die verder gaan dan alleen iets zijn dat je moet onthouden voor een laboratorium of examen, dan is dit een geweldige hulpbron.

body-new-khan-academy-logo

#3: Fasen van mitose door Khan Academy

Hier is nog een YouTube-video, maar de toon en stijl van deze uitleg van de stappen van mitose door Khan Academy is een beetje anders. Als je naar deze tutorial over de mitose-fasen kijkt, voelt het een beetje alsof je in de biologieles zit en je leraar/professor diagrammen van mitose aan het tekenen is terwijl je door het hele proces te praten (behalve in dit geval is je leraar een beetje cool en gebruikt hij alleen neonkleuren om de diagrammen te tekenen).

Als u op zoek bent naar een stapsgewijze zelfstudie die een langzaam tempo neemt en de stappen van mitose grondig behandelt, dan heeft Khan Academy u gedekt!

#4: Een maken Mitose Flip Book

Voor sommige leerlingen kan het proces om iets te creëren om je kennis te laten zien, helpen bij het onthouden van moeilijke concepten en/of het ontwikkelen van een grondig begrip van hoe dingen werken. Daarom raden we aan om wat ouderwetse tactieken uit te proberen om je kennis van de 4 stadia van mitose op te bouwen! Een beproefde benadering om de mitose-fasen te leren, doorgelicht door biologieleraren, is het maken van een mitose-flipboek.

Post-It biedt een stapsgewijze handleiding over hoe u zelf een mitose-flipboek kunt maken, maar het is eigenlijk vrij eenvoudig: u krijgt iets om mee te tekenen, pakt kleine notitiekaarten of plaknotities om op te tekenen en tekent hoe elke fase van de celcyclus eruit ziet op individuele notitiekaarten / plaknotities!

Wanneer u klaar bent met het tekenen van uw versie van de stadia van mitose op uw kaarten, plakt, plakt of niet u ze aan elkaar, en voila! U kunt van begin tot eind door uw mitose-flipbook bladeren en de voortgang van de mitose door de vier fasen bekijken.

Activiteiten zoals deze kunnen helpen om in uw geheugen te prenten hoe elke stap van mitose eruit ziet. En als je je flipboek uit hebt, heb je een hulpmiddel in zakformaat dat je bij je kunt dragen als onderdeel van je studiegids of een snel hulpmiddel om te bekijken voor een quiz of examen!

body-flashcards

#5: Mitose-studieset door ProProfs Flashcards

Misschien voel je je redelijk goed over je kennis van de stadia van mitose, maar wil je wat hulp bij het testen van die kennis voor een formele quiz of examen. Dat is waar ProProfs Flashcards' Mitose-studieset, een online studiegids die een reeks flashcards biedt om u te helpen uw kennis van de stadia van mitose te testen, komt binnen.

Het leuke aan deze flashcard-set is dat je verschillende beoordelingsstijlen kunt kiezen, afhankelijk van waar je bent in je kennis van mitose. De flashcard-set biedt traditionele vraag-en-antwoord-flashcards, een flashcard-functie die specifiek is gericht op onthouden, een meerkeuzequiz en matching. Als je wilt oefenen om getest te worden op de stappen van mitose voordat de eigenlijke test, bekijk deze bron!

ProProfs Flashcards biedt verschillende studiesets over andere onderwerpen die verband houden met of met mitose te maken hebben, dus als u uw kennis van mitose buiten de vier fasen moet testen, kan deze bron daar ook helpen.

body-whats-next-post-it-note

Interessante Artikelen

Beste scholen in CA | Tustin High School Rankings en Statistieken

Vind staatsranglijsten, SAT/ACT-scores, AP-lessen, websites van leraren, sportteams en meer over Tustin High School in Tustin, CA.

Carthage College ACT-scores en GPA

Wat is de gemiddelde middelbare school GPA?

Wat is de gemiddelde middelbare school GPA op nationaal niveau? Wat is de gemiddelde GPA op jouw school? Lees onze deskundige gids om erachter te komen waar je staat in vergelijking met andere middelbare scholieren.

Toelatingsvoorwaarden voor St. John's University

UT Austin SAT-scores en GPA

De beste IB-studiegids voor chemie en opmerkingen voor SL/HL

Heb je de beste aantekeningen en studiegidsen nodig voor IB Chemistry SL/HL? Lees onze deskundige gids om u voor te bereiden op de IB-chemietest.

Een vergelijkings-/contrast-essay schrijven voor The Great Gatsby

Werken aan een vergelijk en contrast essay over The Great Gatsby? Bekijk onze gids voor essay-do's en don'ts en analyse van de meest voorkomende tekenparen.

Bryn Athyn College SAT-scores en GPA

Wat is de plot van een verhaal? De 5 delen van het verhaal

Wat is plot? We splitsen de volledige plotdefinitie op om u te helpen het verhaal van elk verhaal te analyseren.

Wat u moet weten over Canyon High School

Vind staatsranglijsten, SAT/ACT-scores, AP-lessen, websites van leraren, sportteams en meer over Canyon High School in Canyon Country, CA.

Waterman-maanteken: wat betekent het?

Heb je een Waterman-maanteken? Leer wat maantekens zijn en hoe een maan in Waterman je persoonlijkheid en leven beïnvloedt.

Barry University SAT-scores en GPA

Beste scholen in CA | Red Bluff High School-ranglijsten en statistieken

Vind staatsranglijsten, SAT/ACT-scores, AP-klassen, lerarenwebsites, sportteams en meer over Red Bluff High School in Red Bluff, CA.

Toelatingseisen Muhlenberg College

Toelatingseisen Rhodes College

Zinfragmenten en run-ons in SAT-schrijven: tips en vragen

Weet jij hoe om te gaan met zinsfragmenten en doorlopende zinnen in SAT Writing? Leer onze strategieën voor deze grammaticaregel en oefen nu met realistische vragen.

ACT-testdata 2016-2017

Benieuwd wanneer de ACT in schooljaar 2016-2017 wordt aangeboden? Bekijk dit volledige schema met testdata om je voorbereiding te plannen.

Wat je nodig hebt voor UNT: toelatingsvoorwaarden

Hoe haal je het meeste uit Khan Academy SAT Prep

Overweegt u Khan Academy te gebruiken voor testvoorbereiding? We bieden tips om het meeste uit dit geweldige gratis SAT-studieprogramma te halen.

De definitieve gids voor de Xiggi-methode voor SAT-voorbereiding

Leer de belangrijkste punten van de beroemde Xiggi-methode, ontdek hoe u deze kunt toepassen op uw eigen studieplan en lees belangrijke waarschuwingen over waarom het misschien niet voor u werkt.

Toelatingsvoorwaarden City University of Seattle

Wat staat er in een AP Biologie Syllabus? Gids en voorbeelden

Een AP Biologie-syllabus schrijven (of proberen er een te begrijpen)? Onze gids legt alles uit wat de syllabus moet behandelen en waarom.

Albion College SAT-scores en GPA

UNCG ACT-scores en GPA

Barron's ACT 36 Review: moet je dit boek kopen?

Is ACT 36 van Barron het beste voorbereidingsboek voor jou? Bekijk onze volledige recensie om te beslissen.